Thursday, 10 November 2011

Apa yang perlu ada di dalam blog anda ....

Pastikan blog yang anda bangunkan adalah :
1. Blog berkaitan dengan P&P (sukatan pelajaran)
2. Sentiasa update blog anda.
Kesilapan yang saya dapati :
1. Tajuk blog : Letakkan tajuk blog anda nama matapelajaran, bukan letak nama anda dan no. matrik.. Maklumat ini boleh di letakkan di bahagian profile.
2. Warna latarbelakang mestilah bersesuaian (jika warna latarbelakang warna gelap, tulisan mesti warna cerah dan sebaliknya). Sekiranya menggunakan graphic sebagai warna latarbelakang, pastikan graphic tersebut di kaburkan sedikit.
3. Pastikan saiz teks yang digunakan adalah bersesuaian.
4. Kurang bahan pembelajaran.
5. Susun atur (Layout) mestilah kemas dan teratur.


EKSPERIMEN SAINS

TADARUS AL-QURAN

Lagu Santai

VIDEO PENGAJARAN MIKRO - SAINS TAHUN 3