Thursday, 8 December 2011

Rancangan Pengajaran Harian ( Sains thn 1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1


Mata Pelajaran            : Dunia Sains dan Teknologi
Tema                           : Sains Hayat
Tajuk                          :  Haiwan
Kelas                          : 1 Bestari
Bilangan pelajar          : 35 orang
Tarikh                         : 3/11/2011
Masa                           : 4.20 - 4.50 petang
Standard Kandungan             : 3.2     Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita

Standard Pembelajaran          : 3.2.2 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi

Hasil Pembelajaran     : Di sepanjang proses pembelajaran, pelajar dapat;
Kognitif                        :
Ø  Mengenali jenis-jenis haiwan.
Ø  Menyatakan sekurang-kurangnya 3 cara haiwan bergerak.
Ø  Mengenalpasti dan  menyatakan sekurang-kurangnya 3 contoh haiwan yang melakukan pergerakan yang sama.

Psikomotor                   :
Ø  Melakukan sekurang-kurangnya 3  cara pergerakan haiwan.
Ø  Menyemai dan memupuk sikap berani dan yakin dengan kemampuan diri.
Afektif                               :
Ø  Memahami dan mengenali haiwan.
Ø  Mengenali dan membezakan cara pergerakan haiwan yang lain.
Ø  Menghargai dan menyayangi haiwan.Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
Ø  set induksi / Mencungkil idea –Pemerhatian kepada ikan yang.dibawa oleh guru
Ø  Menstruktur semula – Penggunaan BBM, Penyoalan dan maklum balas.
Ø  Aplikasi idea – Aktiviti kumpulan dan lembaran kerja
Ø  Refleksi – Rumusan dan Kesimpulan isi pengajaran dan topik pelajaran.
Nilai                            : bekerjasama, berdisiplin, patuh arahan, yakin dan berani, memberi perhatian dan tumpuan.
KBKK                        : menjana idea, mengingat dan mengenal, menghuraikan, membuat kesimpulan.
Pengetahuan sedia ada : Murid-murid telah belajar jenis-jenis haiwan dalam pelajaran yang lepas.


Persediaan Guru           :
Ø  ikan hidup
Ø  gambar haiwan
Ø  carta pergerakan haiwan
Ø  radio
Ø  lirik lagu
Ø  Lembaran kerja         


Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Fasa

Isi kandungan

Aktiviti pengajaran dan Pembelajaran

Catatan
Aktiviti guru
Aktiviti murid

Permulaan/
Set Induksi
(5 minit)

Guru membawa balang yang berisi ikan ke dalam kelas.

I. Guru menunjukkan balang yang berisi ikan.

Guru bersoal jawab dengan murid :

1. Apakah yang ada di dalam balang ini ?

2. Apakah yang sedang dilakukan oleh ikan ?

3. Bagaimanakah ikan itu bergerak ?

Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran :
“Cara  Haiwan Bergerak”

Murid memerhatikan ikan di dalam balang sambil memberi maklumbalas tentang pertanyaan guru.


Murid melibatkan diri secara aktif.


- Murid memberi responTeknik:

penyoalan

Nilai : Tekun,bekerjasama.

BBM:
ikan hidup, balang,air,kad tajuk
Pencetusan Idea
(10 minit)

Gambar - gambar haiwan1. Guru menunjukkan  beberapa keping gambar haiwan.


2. Guru bersoaljawab dengan murid.

Soalan :
·          Ini gambar apa ?
·         Bagaimana ia bergerak ?
·         Sebutkan nama haiwan lain yang juga melakukan cara pergerakan yang sama?

3. Guru mengulangi soalan dengan menunjukkan gambar-gambar haiwan yang lain.Teknik: Mengingat kembali,latih-tubi.

Strategi :
Model pembelajaran masteri

Nilai: Sabar

BBM: 
Gambar haiwan

Penstrukturan semula idea
(15 minit)

Carta -
cara pergerakan haiwan

1. Guru menerangkan terdapat 9 cara pergerakan haiwan.


2. Guru melekatkan carta (cara pergerakan haiwan) di papan putih

3. Guru meminta murid menyebut cara pergerakan haiwan

Guru bersoal-jawab dengan murid :
·         Adakah haiwan boleh bergerak dengan cara lain atau tidak ?

Jawapan :
katak : melompat & berenang

buaya : merangkak & berenang


Murid menyebut secara kelas

Teknik: Mengingat kembali,latih-tubi.

Strategi :
Model pembelajaran masteri

Nilai: Sabar

BBM: 
-Carta

-gambar haiwan

Aplikasi Idea

(25 minit)Aktiviti kumpulan


Kumpulan 1
 Kumpulan anda dikehendaki melakonkan bagaimana cara katak melompat.

Kumpulan 2
 Kumpulan anda dikehendaki melakonkan bagaimana burung terbang

Kumpulan 3
 Kumpulan anda dikehendaki melakonkan bagaimana  cara kucing  berjalan.

-Lembaran kerja diedarkan.

Lembaran kerja 1:
(Memadankan haiwan dengan pergerakan yang betul )
Lembaran kerja 2 :
( Menamakan dua jenis haiwan yang melakukan cara pergerakan yang sama)

1.  Guru membahagikan murid kepada 3 kumpulan.(Setiap kumpulan seramai 10 orang)

2. Wakil dari setiap kumpulan  akan melakukan pergerakan yang disebutkan oleh guru.3. Guru memanggil wakil setiap kumpulan ke hadapan secara bergilir-gilir untuk melakukan simulasi pergerakan haiwan.

4. Guru meminta wakil kumpulan murid “meneka haiwan” berdasarkan pergerakan yang dilakonkan oleh kumpulan lain.

5. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa haiwan bergerak dengan pelbagai cara.


6. Guru mengedarkan  lembaran kerja untuk aktiviti pengukuhan .

7.  Guru berbincang dengan murid mengenai lembaran kerja yang di edarkan.
Murid  memahami arahan dan berbincang dalam kumpulan tentang tugasan yang diberikan


Murid melakukan simulasi pergerakan haiwan secara berkumpulanStrategi :
Perbincangan kumpulan

Teknik:Kaedah inkuiri deduktif.
.
Nilai: Sabar,mendengar arahan,bekerjasama.
BBM:
Kad arahan

Lembaran kerja.
Refleksi/Penutup
(5minit)


-Guru merumuskan tajuk pelajaran hari ini.

Menyanyi :
“Lompat katak lompat”-Taksir kefahaman murid

Soalan : Apa yang kamu telah belajar hari ini ?
- cara  haiwan bergerak


Guru memainkan lagu kepada murid-murid.


-Nyanyian lagu
-Murid menyanyi lagu bersama-sama.
Strategi :
penyoalan keseluruhan kelas.

Teknik: Nyanyian

Nilai : bekerjasama,

BBM:
-lirik lagu

-CD lagu
radio/

 Elemen Merentas Kurikulum (EMK)  - Kreativiti : Membuat pemerhatian

Bahan Bantu Belajar (BBB) :                        Kad gambar haiwan, ikan hidup, radio, carta cara pergerakan haiwan, lirik lagu

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran  :

Lembaran kerja 1 (pentaksiran)
Lembaran kerja 2 (pentaksiran)No comments:

Post a Comment

EKSPERIMEN SAINS

TADARUS AL-QURAN

Lagu Santai

VIDEO PENGAJARAN MIKRO - SAINS TAHUN 3