Monday, 21 May 2012

ULANGKAJI UNIT ASTRONOMI


1
SRF3013 – Pengenalan Astronomi & Fizik Moden

2
SRF3013 – Pengenalan Astronomi & Fizik Moden

Jawab SEMUA soalan

1. Teori ____________________merupakan teori terkini yang menjelaskan tentang asalmuasal
alam semesta yang mengandaikan sesuatu ketika dahulu alam semesta
merupakan sesuatu ______________________ dan terkandung
_______________________ serta ianya juga merupakan lahirnya
______________________.

2. Proses pengembangan ruang dikenali sebagai __________________________.

3. Umur alam semesta ini ialah __________________ dan ia mula menyejuk sehingga
mencapai suhu kira-kira 10,000oC sekitar ________________ tahun.

EKSPERIMEN SAINS

TADARUS AL-QURAN

Lagu Santai

VIDEO PENGAJARAN MIKRO - SAINS TAHUN 3